Консорциум

1386897_38862472

Консорциум:

Водещ партньор: Национален научно-изследователски и развоен институт по електротехника ICPE – CA, Букурещ, Румъния

Партньор 2: Национален научно-изследователски и развоен институт по промишлена екология- ECOIND, Букурещ, Румъния

Партньор 3: Национален научно-изследователски и развоен институт за газови турбини – COMOTI, Букурещ, Румъния

Партньор 4: Русенски университет “Ангел Кънчев”, Русе, България

Партньор 5: Асоциация на дунавските общини “Дунав”, Белене, България